Επίσημος χορηγός

105 DIMANA MIHALEVA
№105
119 JONKO RUSEV
№119
120 ВАЛЕРИ МИХАЛЕВ
№120
155 JET PORT RACING
№155
Χάρτης
Ετικέτα 80%
Ουρά
Σημεία χρόνου
Κοινοποίηση και ενσωμάτωση
Ταχύτητα 0 km/h
Υψόμετρο 0 μ
0
Συμμέτοχος START/FINAL БУЙ 1 БУЙ 2 БУЙ 3
214:01:56
114:04:36 113:58:54
314:08:17 314:02:00 114:02:45
114:15:33 214:05:51 414:02:02 214:05:17
Φόρτωση
x10